Pedagogika Marie Montessori

Montessori pedagogika, vyvinutá italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori, je uceleným konceptem vzdělávání dětí.

Nabízí jedinečný systém navržený tak, aby pomohl dítěti plně rozvinout svůj potenciál. Je založený na předpokladu, že děti mají vrozenou schopnost se učit a pokud mají podporu ve vhodném prostředí a v učiteli, jsou svými vývojovými potřebami samy vedeny k dosažení svého plného potenciálu.

Učitel v montessori systému – na rozdíl od tradičního vzdělávacího systému – funguje spíše jako průvodce nebo zprostředkovatel, jehož úkolem je podpořit dítě v jeho procesu vlastního rozvoje. K tomu potřebuje mít dobré znalosti vývoje dítěte, jeho potřebách v jednotlivých stádiích a samozřejmě o montessori materiálech. Učitel je především dobrý pozorovatel, který pečlivě sleduje vývoj každého dítěte a přitom rozpoznává jeho potřeby. Jeho úkolem je pak vhodným způsobem spojit dítě s prostředím a materiálem, dát mu přesně to, co v tu danou chvíli potřebuje. Ke všem dětem přistupuje s láskou a respektem.

Prostředí je navržené tak, aby odpovídalo vývojovým potřebám dětí. Vše je přizpůsobené jejich velikosti, tak aby mohly být samostatné. Nezávislost podporuje jejich touhu po učení. V prostředí je řád a pořádek, vše má své místo a vše je na svém místě. Prostředí i materiály jsou krásné, aby lákaly děti k práci s nimi. Každý materiál má svůj účel a je dítěti prezentován tak, aby mu umožnil řídit své vlastní učení.

Montessori prostředí neznamená jen fyzické vybavení, ale i způsob fungování založený na svobodě, respektu, lásce a bezpečí.

Montessori třída není jen místem pro individuální studium. Je to zároveň komunita, kde se dítě učí společensky žít a komunikovat. Věkově smíšené třídy umožňují starším dětem učit mladší – což upevňuje znalosti starších a mladší děti přirozeně inspiruje pokročilejší práce starších. Každé dítě může pracovat vlastním tempem, bez srovnávání a soutěžení.

Montessori vzdělávací programy jsou nabízeny pro děti prakticky od narození do dospělosti. Podle právě probíhající vývojové fáze je vždy připraveno odpovídající prostředí.