Co nabízíme

Připravili jsme pro děti prostředí, které jim umožní se vším pracovat. Vzpomenete si, jak často dětem v našem dospěláckém světě říkáme, že je něco těžké, křehké, vysoko, nebo to prostě není vhodné pro děti? A ony chtějí tolik pomáhat a dělat vše s námi. Pak vyrostou, my chceme, aby pomáhaly, a ony už nechtějí, už je to nebaví. A my věříme, že když jim dáme příležitost ve chvíli, kdy chtějí a rozvíjí je to, budou to chtít dělat i později, protože to nebude povinnost. Ale hlavní věc, proč jsme připravili prostředí dle Montessori pricipů je, že děti tyto aktivity rozvíjí, pracují s jejich hrubou i jemnou motorikou, učí je, co znamená, že je něco křehké a jak funguje reálný svět.

Postupně přidáváme pomůcky, které pomáhají dětem v rozvoji, aktivují konkrétní mozková centra, která jsou důležitá pro jejich vývoj. Pomůcky na sebe navazují a připravují je na těžší úkoly, které je čekají. Jsou navrženy tak, aby vždy odpovídaly úrovni každého jednoho dítěte. Již teď se tak děti připravují na matematiku a další předměty, které na ně čekají v budoucnu.

Věříme, že je důležitý partnerský přístup k dětem, proto je zapojujeme do řešení situací a vnímáme je jako plnohodnotné členy týmu. Vždy, když vidíme, že má dítě na to, aby situaci zvládlo, nezasahujeme a necháváme to na něm. To dětem pomáhá uvědomit si své schopnosti a převzít zodpovědnost za svoje chování.

Marie Montessori dokázala, že děti mají v tomto období otevřené okno příležitosti na vstřebání cizího jazyka a pokud se dostanou pravidelně do kontaktu s cizím jazykem, tak jim to v budoucnu velmi ulehčí jeho učení. Proto, aby dítě nasálo cizí jazyk mu stačí, aby ho poslouchalo, není třeba ho učit po slovíčkách. V praxi to znamená, že děti dlouho poslouchají, ale pak zničehonic začnou mluvit. Proto máme každý den anglického lektora, který s dětmi trávní čas a mluví na ně výhradně anglicky.

 

Je pro nás v první řadě důležité dítě a od něj se vše odvíjí.

„V okamžiku, kdy dítě udělá první krok, ocitá se na vyšším stupni interakce. Neustále se snaží svou nezávislost rozšířit. Chce všechno dělat samo... Jeho snahy jsou tak energické, že naší obvyklou reakcí je jejich zabrždění. Bohužel, pokud toto děláme, nebrzdíme dítě, ale samu přírodu, protože vůle dítěte sleduje vůli přírody a řídí se jejími zákony. (Absorbující mysl, s. 66)“ Maria Montessori