Co nabízíme

Dětská skupina Větrná  je  otevřena od března 2018 a od 1.7. 2022 bude jedinou pobočkou původní Školky tety Lenky

Kapacita skupiny  je od 1.7. 2022 zvýšena na 18 dětí a  je určena pro děti od 2 do 6 let. 

Naše připravené prostředí umožňuje i individuální vzdělávání pro předškoláky.  V  současné době  jsou 4  děti  v režimu individuálního  předškolního vzdělávání. 

Připravili jsme pro ně prostředí, které jim umožní se vším volně  pracovat. 

 

Postupně přidáváme pomůcky, které pomáhají dětem v rozvoji, aktivují konkrétní mozková centra, která jsou důležitá pro jejich vývoj. Pomůcky na sebe navazují a připravují je na těžší úkoly, které je čekají. Jsou navrženy tak, aby vždy odpovídaly úrovni každého jednoho dítěte. Již teď se tak děti připravují na matematiku , český jazyk a další předměty, které na ně čekají v budoucnu.

 

Věříme, že je důležitý partnerský přístup k dětem, proto je zapojujeme do řešení situací a vnímáme je jako plnohodnotné členy týmu. Vždy, když vidíme, že má dítě na to, aby situaci zvládlo, nezasahujeme a necháváme to na něm. To dětem pomáhá uvědomit si své schopnosti a převzít zodpovědnost za svoje chování.

Marie Montessori dokázala, že děti mají v tomto období otevřené okno příležitosti na vstřebání cizího jazyka a pokud se dostanou pravidelně do kontaktu s cizím jazykem, tak jim to v budoucnu velmi ulehčí jejich učení.  Proto  s nimi jedna z tet  mluví v některých aktivitách anglicky.

 

„V okamžiku, kdy dítě udělá první krok, ocitá se na vyšším stupni interakce. Neustále se snaží svou nezávislost rozšířit. Chce všechno dělat samo... Jeho snahy jsou tak energické, že naší obvyklou reakcí je jejich zabrždění. Bohužel, pokud toto děláme, nebrzdíme dítě, ale samu přírodu, protože vůle dítěte sleduje vůli přírody a řídí se jejími zákony. (Absorbující mysl, s. 66)“ Maria Montessori