Ceník služeb za poskytování péče v DS Větrná

Větrná 21 , Brno  platný od 1.3. 2022

 

Dítě 1 – 3 roky ( děti narozené od 1.9. 2018  )

2 pobytové dny v týdnu ( 8 dnů v měsíci)                                       2 800 Kč měsíčně

3 pobytové dny v týdnu ( 12 pobytových dnů v měsíci)                  3 600 Kč měsíčně

5 pobytových dnů v týdnu ( docházka celý měsíc)                         4 000 Kč měsíčně

Cena za 1 oběd                 80 Kč

Cena za 1 oběd dieta      90 Kč

 

Dítě 3 – 6 let ( děti narozené do 31.8. 2018)                                       

2 pobytové dny v týdnu ( 8 dnů v měsíci)                                       2 800 Kč měsíčně

3 pobytové dny v týdnu ( 12 pobytových dnů v měsíci)                  4 200 Kč měsíčně

5 pobytových dnů v týdnu ( docházka celý měsíc)                          6 000 Kč měsíčně

Cena za 1 oběd                 80 Kč

Cena za 1 oběd dieta      90 Kč

 

Cena za jednorázové hlídání v případě volné kapacity ( náhradník )   400 Kč za 1 pobyt

 

Sourozencům v DS je stanovena cena individuálně.