Ceník služeb za poskytování péče v DS Větrná

Větrná 21 , Brno  platný od 1.7.2023

 

Dítě 1 – 3 roky ( děti narozené od 1.9. 2019  )

2 pobytové dny v týdnu ( 8 dnů v měsíci)                                       3 200 Kč měsíčně

3 pobytové dny v týdnu ( 12 pobytových dnů v měsíci)                  4 200 Kč měsíčně

5 pobytových dnů v týdnu ( docházka celý měsíc)                         4 700 Kč měsíčně

Cena za 1 oběd               95 Kč

Cena za 1 oběd dieta     105 Kč

 

Dítě 3 – 6 let ( děti narozené do 31.8. 2019)                                       

2 pobytové dny v týdnu ( 8 dnů v měsíci)                                       3 600 Kč měsíčně

3 pobytové dny v týdnu ( 12 pobytových dnů v měsíci)                  5 400 Kč měsíčně

5 pobytových dnů v týdnu ( docházka celý měsíc)                         8 900 Kč měsíčně

Cena za 1 oběd               95 Kč

Cena za 1 oběd dieta     105 Kč

 

Cena za jednorázové hlídání v případě volné kapacity ( náhradník )   500 Kč za 1 pobyt

 

Sourozencům v DS je stanovena cena individuálně.