•  

 
 

 

V případě individuální potřeby stravování dítěte je možné donést dítěti stravu v označené krabičce , která mu bude dle instrukcí rodičů podána.