Evropský sociální fond

 
 

Název projektu:

 Rodinný klub tety Lenky - dětská skupina Přístavní

 

- registrační číslo projektu :  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008287

 
 
číslo a název prioritní osy OPZ:  1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního  a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
 
- operační program: Zaměstnanost
 
-účel dotace: provoz zařízení péče o děti předškolního věku
 
- harmonogram projektu: 1.9.2018 - 31.8.2020
 
- kapacita zařízení: 10 dětí