• Kontakt

 
Rodinný klub tety Lenky z.s.
Heyrovského 32
635 00 Brno
 
 
Tel. 775 105 025
 
skolka.lenka@seznam.cz