Co nabízíme

 

Dětská skupina  Heyrovského je umístěna v bývalém školnickém bytě  v Základní škole Heyrovského 32 . 

V prostorech působíme  již 10 let ( původní název Školka tety Lenky ). 

Kapacita dětské skupiny je 12 dětí . O děti se starají tři chůvy ( tety) s potřebnobnou kvalifikací. 

Připravené prostředí je určeno  zpravidla pro děti od 3 do 4 let .

 

Připravili jsme pro děti prostředí, které jim umožní se vším pracovat.  Tyto aktivity děti rozvíjí, pracují s jejich hrubou i jemnou motorikou, učí je, co znamená, že je něco křehké a jak funguje reálný svět. Postupně přidáváme pomůcky, které pomáhají dětem v rozvoji, aktivují konkrétní mozková centra, která jsou důležitá pro jejich vývoj. 

 

Věříme, že je důležitý partnerský přístup k dětem, proto je zapojujeme do řešení situací a vnímáme je jako plnohodnotné členy týmu. Vždy, když vidíme, že má dítě na to, aby situaci zvládlo, nezasahujeme a necháváme to na něm. To dětem pomáhá uvědomit si své schopnosti a převzít zodpovědnost za svoje chování.

 

Je pro nás v první řadě důležité dítě a od něj se vše odvíjí.

„V okamžiku, kdy dítě udělá první krok, ocitá se na vyšším stupni interakce. Neustále se snaží svou nezávislost rozšířit. Chce všechno dělat samo... Jeho snahy jsou tak energické, že naší obvyklou reakcí je jejich zabrždění. Bohužel, pokud toto děláme, nebrzdíme dítě, ale samu přírodu, protože vůle dítěte sleduje vůli přírody a řídí se jejími zákony. (Absorbující mysl, s. 66)“ Maria Montessori